Hiilineutraalit festarit – Nelonen Media Live käytti koronavuoden tapahtumatauon vastuullisuuslupausten hiomiseen

Nelonen Media Live on Suomen suurin festivaalijärjestäjä. Nyt se haluaa olla omassa mittaluokassaan myös vastuullisin, Paremman huomisen tapahtumia –lupauksensa avulla.

Koronapandemia perui monet suuret tapahtumat ja festivaalit vuodelta 2020. Valitettava tilanne jätti Nelonen Media Liven organisaation kalentereissa tilaa suunnitelmille siitä, miten tulevista tapahtumista tehdään entistä parempia. Nyt valmiina on seitsemän kohdan tapahtumalupaus, joka asettaaa NML:lle vastuullisuustavoitteet tapahtumanjärjestäjänä.

Paremman huomisen tapahtumia -tapahtumalupauksen mukaan Nelonen Media Live tuottaa 1. turvallisia, 2. saavutettavia3. yhteisöllisiä4. hiilineutraaleja5. kestäviä6. reiluja ja 7. viihdyttäviä tapahtumia.

Yleisön, esiintyjien ja työntekijöiden turvallisuus ohjaa tapahtumanjärjestäjää nyt erityisellä tarkkuudella. Nelonen Media Liven tapahtumat suunnitellaan aina yhteistyössä viranomaisten kanssa noudattaen kulloinkin voimassa olevia turvallisuus- ja hygieniaohjeistuksia. Tapahtumat ovat esteettömiä ja syrjintävapaita ja ne tehdään yhdessä valtakunnallisten ja paikallisten kumppaneiden kanssa, joilta myös edellytetään sitoutumista tapahtumalupauksiin.

Sanoman tavoitteena on olla hiilineutraali koko arvoketjun osalta vuoteen 2030 mennessä. Tavoitetta tukeakseen myös Nelonen Media Live sitoutuu rakentamaan polun hiilineutraaliin tapahtumaan yhdessä tapahtuman kumppanien kanssa. Konkreettisesti festarikävijöille työ näyttäytyy esimerkiksi tapahtumapaikan uusien kierrätyspisteiden, biohajoavien astioiden ja päivitetyn anniskelupalveluiden panttijärjestelmän muodossa. Lisäksi asiakasta kannustetaan saapumaan tapahtumaan julkisilla kulkuvälineillä ja kimppakyydeillä. NML johtaa ympäristötyötään Ekokompassi-järjestelmän avulla, joka tukee ympäristövaikutusten jatkuvassa seurannassa ja konkreettisten toimenpiteitä suunnittelussa.

Nelonen Media Liven tapahtumat tehdään ammattilaisvoimin. Tapahtumat työllistävät myös vuosittain satoja kesä- ja sesonkityöntekijöitä ollen monelle nuorelle ensimmäinen työpaikka. Kaikille työntekijöille maksetaan korvaus tehdystä työstä ja heidän hyvinvointiinsa panostetaan entistäkin enemmän. Myös jokaiselle esiintyjälle ja musiikintekijälle maksetaan korvaus tapahtumassa esiintymisestä sekä asianmukaiset Teosto-korvaukset, oli kyseessä sitten nouseva kyky tai supertähti.

”Vastuullisuuslupauksemme näkyvät eri tapahtumissa eri painotuksin: esimerkiksi Suomipop Festivaalit Jyväskylässä pilotoivat hiilineutraali työmaa -konseptia yhdessä Ramirentin kanssa ja Kuopiorockissa panostetaan saavutettavuuteen. Yhteistä kaikille tapahtumille on, että vastuullisuus ei ole pelkkää sanahelinää vaan konkreettisia tekoja”, kertoo Nelonen Media Liven tuotantopäällikkö ja vastuullisuusohjelman vetäjä Anniina Havukainen.

“Tutkimme parhaillaan vaihtoehtoja, miten koronatilanne huomioiden tapahtumia voisi olla mahdollista toteuttaa eri viranomaisten ohjeistuksia ja rajoituksia noudattaen. Tapahtumat järjestetään aina yleisön, esiintyjien ja henkilökunnan turvallisuus ja terveys edellä”, Havukainen sanoo.Nelonen Media Liven tapahtumalupaukset ovat osaSanomanvasta päivitettyä vastuullisuusstrategiaa, jonka tavoitteena onmaksimoida toimintamme myönteinen vaikutus yhteiskuntaan ja toisaalta minimoida ympäristöjalanjälkemme. Lisätietoja vastuullisuustyöstämme osoitteessa Sanoma.com.