Vastuullisuus

Nelonen Media Live tapahtumalupaukset

Nelonen Media Live rakentaa Paremman huomisen tapahtumia vastuullisuuslupauksien kautta. Tavoitteenamme on lisätä toimintamme myönteisiä vaikutuksia ja toisaalta minimoida ympäristöjalanjälkemme ottaen huomioon niin asiakkaat, henkilöstö, artistit kuin sidosryhmät.

Tapahtumalupauksen mukaan Nelonen Media Live tuottaa turvallisia, saavutettavia, yhteisöllisiä, hiilineutraaleja, kestäviä, reiluja ja viihdyttäviä tapahtumia. 

1. HIILINEUTRAALI NML

Nelonen Media Livelle on kehitetty yhteistyössä Tapauksen ja Positive Impactin kanssa oma päästölaskentatyökalu festivaalipäästöjen mittaamista varten. Pohjan avulla seurataan festivaalien päästöjä vuosittain sekä lasketaan päästötavoite, joka saavutetaan vuoteen 2030 mennessä sekä vähentämällä että kompensoimalla toiminnastamme koituvia päästöjä. 

2. SAAVUTETTAVA NML   

Nelonen Media Liven tapahtumat ovat esteettömiä, syrjintävapaita ja saavutettavia. Avustaja pääsee aina maksutta tapahtumaamme sellaisen asiakkaan kanssa, joka tarvitsee avustajaa päivittäisiin toimiinsa. Pyörätuoliasiakkaille myynnissä on oma pyörätuolilippu, muille avustajaa tarvitseville avustajalippu. Asiakas on aina tervetullut Nelonen Media Liven tapahtumiin.

3. KESTÄVÄ NML  

Nelonen Media Liven tapahtumat rakennetaan kestävästi. Teemme työtä ekologisten ja kestävien tapahtumien eteen, joissa hankinnat tehdään resurssiviisaasti ja jätekuorma pyritään minimoimaan. Nelonen Media Live sai Ekokompassi sertifikaatin kesällä 2021, jota pidämme yllä tapahtumatoiminnassamme. Olemme liittyneet myös Kestävän musiikkialan Elma-verkostoon.

  4. YHTEISÖLLINEN NML  

Nelonen Media Liven festivaaleja tehdään yhdessä kumppaneiden ja yhteisöjen kanssa sillä ’yhdessähän näitä tehdään’. Toimimme niin paikallisten yritysten, yksityishenkilöiden kuin vaikkapa urheiluseurojen kanssa tavoitteenamme kehittää tapahtumia myös paikallisella tasolla. NML osallistuukin myös kaupunkien kehittämiseen sekä edunvalvontaan. Edellytämme kaikilta kumppaneiltamme sitoutumista yhdessä kehittämiseen sekä tapahtumalupauksiimme.  

5. TURVALLINEN NML  

Nelonen Media Liven tapahtumat suunnitellaan yhteistyössä viranomaisten kanssa noudattaen kulloinkin voimassa olevia turvallisuus- ja hygieniaohjeistuksia taataksemme turvalliset olosuhteet kaikille asiakkaillemme. Turvallisuuspalveluistamme vastaavat ammattitaitoiset yritykset. Tapahtumat järjestetään aina yleisön, esiintyjien ja henkilökunnan turvallisuus ja terveys edellä.

Turvalliseen Nelonen Media Liveen kuuluu myös turvallisen tilan periaatteet, joihin edellytämme kaikkien tapahtumissamme olevien toimijoiden sitoutuvan – olipa kyse niin asiakkaasta, artistista kuin työntekijästä.

 6. REILU NML  

Nelonen Media Liven tapahtumat tehdään ammattilaisvoimin. Tapahtumissamme työskentelee laaja kirjo tapahtumatoiminnon ammattilaisia, mutta työllistämme vuosittain myös satoja kesä- ja sesonkityöntekijöitä ollen monelle nuorelle ensimmäinen työpaikka. Jokaisen panos on tärkeä.

7. VIIHDYTTÄVÄ NML 

Nelonen Media Live järjestää monipuolisia tapahtumia Helsingistä Ouluun ja Tampereelta Kuopioon. Nelonen Media Liven tapahtumissa esiintyvät monipuoliset artistit nousevista kyvyistä supertähtiin. Nelonen Media Live maksaa korvauksen jokaiselle esiintyjälle sekä musiikintekijälle. 

TURVALLISEMPI TILA

Meillä on nollatoleranssi häirinnälle ja epäasialliselle käytökselle, ja ostamalla lipun tapahtumaamme sitoudut seuraaviin yhteisiin pelisääntöihin:

Emme hyväksy rasismia, ableismia tai minkäänlaista syrjintää, joka kohdistuu esimerkiksi sukupuoleen, seksuaalisuuteen, taustaan, sosioekonomiseen asemaan, ulkonäköön, terveydentilaan, kieleen, kansallisuuteen, sijaintiin tai liikkumiseen 

Puutumme syrjintään, häirintään, ahdisteluun ja asiattomaan käytökseen sekä kielenkäyttöön

Emme oleta tai tee olettamuksia identiteetistä, seksuaalisuudesta, sukupuolesta, terveydestä tai taustasta

Pyydämme luvan

Kunnioitamme toisen mielipiteitä, uskomuksia ja kokemuksia 

Kunnioitamme rajoja, olivatpa ne fyysisiä tai emotionaalisia

Olemme tietoisia omista ennakkoluuloista ja etuoikeuksista, tilan käytöstä ja käyttäytymisestä

Otamme vastaan palautetta, pyydämme anteeksi

Mikäli jostain syystä epäonnistumme turvallisen tilan luomisessa ja näet tai koet syrjintää, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä, olemme pahoillamme. Otathan tällöin yhteyttä meihin.

Festivaaleillamme ja tapahtumissamme voit ottaa yhteyttä niin lähimpään turvalliseksi kokemaasi henkilökunnan edustajaan. Me kuuntelemme ja autamme, tarvittaessa myös puutumme. Festivaaleillamme palvelee Hyvistiimi, joka toimii tukena ja on valmiita ratkomaan ongelmia tarvittaessa moniammatillisen tiimin kanssa, johon kuuluu tilanteesta riippuen myös turvallisuudesta ja terveydestä vastaavia ammattilaisia sekä tarvittaessa viranomaisia. Mikäli haluat, voit ottaa meihin yhteyttä myös anonyymisti häirintälomakkeen kautta, jonka pääset täyttämään täällä. Lomakkeet tulevat vain hyvistiimille, joka ei jaa niitä sellainaan eteenpäin. On kuitenkin pääasia, että kerrot meille miten kävi. Hiljaisuus näissä asioissa ei ole ok!